Българинът, създал браунов газ, едва не взривил лабораторията си