Сензация! Това ли е най-надеждното средство за борба с коварния рак?