Вълшебна рецепта дава втори живот на болното сърце