„Божествената частица“: Илюминатите отвръщат на удара