Биорезонансна диагностика. Как работи? Звуково лечение и терапия с биорезонанс. Матриците на Гаряев