Видове бактерии, паразити и микроорганизми със спираловидна форма. Кълбовидни бактерии и др.