Астрология и астрономия като две страни на една наука