История на астрологията и астрономията като две страни на една наука