Свирене на гърдите при издишване. Астма или бронхиолит? Лечение