Езическата богиня Астарта е една от най-почитаните в древността, на която са поднасяли и човешки жертвоприношения

Астарта е древна финикийска велика богиня на плодородието, майчинството, чувствената любов и войната, името, на която произлиза от това на акадската богиня Ищар, а от римски и гръцки източници се разбира, че е била отъждествявана с Афродита, Артемида и Селена и е една от най-старите близкоизточни богини, датиращи от неолита и бронзовата епоха. Тамуз също се идентифицира като неин син според някои легенди.

Древни легенди

Една легенда разказва за Астарта, че е слязла на Земята като огнена звезда, кацнала е в близост до Библос, до едно езеро, на мястото, където се казва, че Тамуз е умрял. Библос (Byblos) е древен средиземноморски пристанищен град, разположен на мястото на съвременния Джебел, северно от Бейрут в Ливан. Той е бил процъфтяващ финикийски град през 2-то хилядолетие преди Христа.

Астарта е древна финикийска велика богиня на плодородието, майчинството, чувствената любов и войната

Астарта е древна финикийска велика богиня на плодородието, майчинството, чувствената любов и войната

Астарта е съответствие и на шумерската богиня Семирамида, както и на акадската Ищар, за която се казва в друга легенда, че е възкресила незаконния си син Тамуз със своите сълзи. Тя е убеждавала народа, че той е прероденият Нимрод. Нимрод е тираничен владетел, внук на Ной след потопа, който е основал градовете Вавилон, Кала, Асур, Ниневия и други. Всъщност от тази легенда произлиза и Великден, който е имал корени много назад във времето преди да се е родил Христос и която се отнасяла за възкресяването на Тамуз.

нумерология

В случая Тамуз загинал от глиган по време на лов, а Ищар постила 40 дни, защото той загинал на 40 години, за всяка година по един ден постила. Затова и преди Великден се пости 40 дни и се яде след това агнешко символ на Божия Син, но по обичай в някои страни се яде и шунка, която е от свинско както правили в древността, за да бъде наказано дивото прасе, което убило Тамуз. Този празник има връзка с легендата за възкресението на Тамуз от Ищар (Семерамида).

Езическата богиня Астарта е била наричана още ”Богиня на звездите”, „Дамата на морето”, „Кралицата на небето”. Тя е лунна богиня, а като богиня на любовта е олицетворение на Венера. Финикийците изобразявали Астарта с кравешки рога, представляващи плодородието. Асирийците и вавилонците я изобразявали като жена, която гали дете. Тя е свързана с Луната и призована за ”Майка на Вселената“, ”Дарителка на живота на Земята”, според древните митове и легенди.

Древна статуя на Астарта намерена в Египет отпреди 3400 години

Древна статуя на Астарта намерена в Египет отпреди 3400 години

Тя управлява всички духове на мъртвите, които пребивават в небето, видими от земята като звезди; оттам идва името й Astroarche, „Кралица на звездите“. Наречена е майка на душите в небето, Луната, заобиколена от своите звездни деца, на които тя дава своето „астрално“ (звездно) тяло и те стават също със звездни тела. Много окултисти все още се отнасят до астралното тяло като невидим двойник, без да си спомнят терминът за оригинална конотация на звездна светлина.

Ето какви жертвоприношения са принасяни на Астарта

Характерното за поклонението пред богинята Астарта е извършването на сексуални оргии, човешки жертвоприношения и други. Например, когато са били извършвани сексуални оргии от жреците, след това завалявало дъжд и ето, те казвали на народа, че богинята била доволна от това и по затова вали дъждът, който е важен за плодородието.

Древна статуя на Астарта с човешки черепи под краката си

Древна статуя на Астарта с човешки черепи под краката си

Наивните хора са могли да бъдат лесно манипулирани и лъгани. Както в много места по света, жреците са могли да разберат кога ще вали дъжд от личен опит и да устроят дни опреди това жертвоприношение и сексуални оргии в чест на несъществуващата езическа богиня. Най-лошото е било, че са били принасяни човешки същества в жертва, предимно деца, за да омилостивят демоните стоящи зад личността на богинята, както е и при други езически божества като Ваал.

Град Ерихон – един от центровете на поклонение на Астарта

Град Ерихон е бил един от центровете на поклонение на Астарта. Той е бил разположен близо до река Йордан, която в далечното минало в историята на Божия народ Израел, евреите преминали чрез чудо от Бог, който пресушил водите, подобно с чудото за преминаването през Червеното море. Тогава водач на народа бил Исус Навин, наследил тази длъжност след Мойсей. Една нощ, когато той излязъл да се моли извън стана на евреите, разположен до река Йордан и в предстояща битка за Ерихон, до него се доближила личност, боец с изваден меч от ножницата. Исус Навин го попитал кой е, дали е приятел или враг и от отговора разбрал, че той е началникът на небесното воинство – сам Исус Христос. Както знаете Бог Исус Христос съществува от вечността, още преди да се е родил в човешка плът от дева Мария.

Артефакти останали от древния град Ерихон

Артефакти останали от древния град Ерихон

Исус Навин получил инструкции какво да прави, за да превземе град Ерихон, център на най-мерзостното езическо, демонично поклонение на ханаанците пред Астарта. Те били силен народ и заедно с околните народи се обединили срещу очакваното нахлуване на евреите, като са имали предимство с познаването на местността и притежаването на коне и колесници. Освен това 10 от съгледвачите докладвали, че хората там били едри и силни и не било възможно да бъдат победени. Когато човеците уповават на Бога неговата сила се съединява с тяхната слабост и така Бог може да върши чудеса с тях.

Инструкциите от Бог били да обикалят града 6 дни по един път в определен ред и след това на седмия ден, който е събота да го обиколят 7 пъти. Първо вървят най-посветените на Бога служители, след тях 7 свещеници с определени тръби, с които тръбят, те са следвани от кивота и след тях останалите бойци от всяка племе в определен ред, без да вдигат шум, а само се чува звукът от тръбите на свещениците. Предварително Бог е заповядал никой да не взема плячка от ханаанците, защото сам Той воюва срещу града и всичко е обречено на Него. Трябвало да бъде пожалена само блудницата Раав и семейството й, защото тя спасила двамата съгледвачи, както те й обещали. Историята е описана от 5 до 7 глава на книгата Исус Навин в Библията.

Така изминали 6-те дни и в събота според указанието израелтяните обиколили града 7 пъти със силния звук от седемте тръби на свещениците, след което стените паднали и всички те се втурнали към него да нападат и унищожават. Градът бил опожарен, а Раав и нейното семейство били спасени. За нещастие един евреин нарушил Божията заповед да не се взема нищо, никаква плячка от ханаанците, защото всичко е обречено на Господ. Поради този грях израелтяните претърпяват поражение пред бойците от близкия град Гай. От това те разбират, че Бог се е оттеглил, не воюва за тях и откриват виновника за поражението чрез жребий. Виновникът Ахан признава, че е взел користи и е убит с камъни за наказание.

Най-важното в случая, което ни убягва от погледа е, че по пряк начин виновникът е нарушил 3 от десетте Божи заповеди – пожелал, откраднал и нарушил съботата. Бог е казал, че той ще воюва за тях, защото в събота евреите не трябва да работят нищо, а в случая е воювал за израелтяните като на седмия ден, който е събота, след 7-кратно обикаляне с кивота и надуване на тръбите от свещениците, Той събаря стените на Ерихон със своята свръхестествена сила.

Вземането на плячка от победените ханаанци означава и нарушаване на съботата, което е грях, защото Бог е воювал срещу града, а Неговият народ е трябвало да пази свято този ден. Вземането на обреченото от Господ в този случай означава и нарушение на четвъртата заповед от 10-те Божи заповеди, която сочи на съботата като свят ден на Господ и който не трябва да нарушават евреите, а също и християните, защото те са духовният Израел, Божият народ в Християнската епоха.

Астарта е била почитана като ”Богиня на звездите”

Астарта е била почитана като ”Богиня на звездите”

По този важен въпрос можем да отбележим, че първите християни и сам Исус са пазили съботата и всичките 10 Божи заповеди. Промяната да се пази неделята на мястото на съботата е извършено от католиците постепенно и с измама. Неделята е ден на поклонение на езическите богове и е свързана с поклонение на слънцето в езическите религии. Това се нарича още и луцеферианско служене или служене на Луцифер. Всички промени в християнството основно с подмяната на съботата с неделя е начин за поклонение пред демони и заместване на истинското поклонение пред Бог.

Католиците в своя катехизис са променили 10-те Божии заповеди от Библията, Изход 20-та глава – втората и четвъртата.

Католиците в своя катехизис са променили 10-те Божии заповеди от Библията, Изход 20-та глава – втората и четвъртата.

Истинското поклонение пред Бог

В Книгата Откровение в Свещеното писание в глави 13 и 14 Бог е отправил предупреждение за тези промени и че ние на трябва да приемаме белега на звяра, на неговото име. Това включва всичко в начина на истинското поклонение пред Бога, 10-те Божи заповеди и всичко, включително и съботата като неразделна част от тях. В глава 14-та е писано за вестите на 3 ангела, отнасящи се за това и какво е нужно – търпението, вярата и това, което казахме за съботата и заповедите. Налагането на фалшивия начин на поклонение пред Бога е част от плана за света на йезуитите и масоните.

Към промените в доктрините от католиците се отнася и промяната на втората заповед от 10-те, с която Бог не одобрява правенето на изображения на него и светиите и тяхното поклонение, също и поклонение на мъртвите, което се практикува в християнството.Citati-2.1

Мястото на град Ерихон е прокълнато от Бог и неговото повторно построяване е свързано със смъртта на синовете на строителя през по-късните периоди на духовно отстъпление на Израел. На Астарта даже и великият цар Соломон е издигал олтари, а цар Иосия след много години по-късно е премахнал всички езически олтари (книга 4 царе 23-та глава). За нас е важно да помним как в далечното минало израелтяните и първите християни са се покланяли на Бога по правилния начин, което включва съботата от 4-тата заповед и втората от 10-те Божи заповеди, променени от официалното християнство, заедно с езическите обичаи, прибавени към него.

От правилния начин на поклонение на Бога зависи и вечната съдба на всеки човек. Земният ни живот представлява една малка част от времето спрямо вечността, а Исус е извоювал спасението на всеки човек чрез своята смърт на кръста – живот във вечността за всеки. Това, което празнуваме за Великден. Неговото възкресение и победа над смъртта и вменяването на неговия свят живот на всеки, който вярва в него и го последва с вяра в земния си път. Вижте и клиповете!Citati-ot-Bibliyata-za-vyarata-5

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: