Кой е Архангел Михаил? Основни молитви към него. Мантри на Нели Конуей. Архангеловден и Архангелова задушница. Ученията на Библията, Дорийн Върчу, Рудолф Щайнер.

Още в текста На кого помага  Молитви

При болести При пътуване Мантра за защита Езотерично значение В Шамбала Кабала-молитва Канали на архангел Михаил Българият канал Ваня Стойчева Амулет  При пътуване Пентакъл Икони За какво се използват Архангеловден и Задушница Католически празник История Канонически текстове Християнска есхатология Апокрифни разкази Чудеса Архангелът и Жана д’Арк Произход на образа

Някога, когато съществувал единствено духовният свят и все още не била населена Земята, ангелите се отегчили да живеят в безкрайна радост и благодат.

Искало им се да се позабавляват, а и да срещнат истински предизвикателства, чрез които да се усъвършенстват.

И така, архангел Михаил помолил Бог и го пусне на Земята, където в оковите на материята да влиза в различни роли и да получава разнообразни опитности.

Бог не само удовлетворил желанието му, но нещо повече: дал му разрешението си да отведе със себе си толкова ангели, колкото пожелаят да го последват. Но! Все пак поставил лимит – най-много 144 000 на брой. И спуснал над тях пълна забрава, за да могат ангелите наистина да се развиват и усвояват уроци в новите си човешки тела. Тези, които останали на небето, пък се заели да пазят и направляват своите братя, които вече не помнели кои са и откъде са дошли. И днес сред нас живеят 144 000 ангели, които някога ще се събудят и ще си спомнят истинския си дом.

Тази красива история вероятно има създател, чието име за голяма жалост не ми е известно. Въпреки това я разказвам, за да се съхрани една алтернативна визия за архангел Михаил. Подобни истории има много. На планетата живеят разни националности, с най-различни вероизповедания и култури и почти всички са чували и знаят за Михаил. Архангелът е сред малкото, почитани от всички религии. За чудесата му са написани неизчислим брой притчи. Православните най-напред научават за неговото могъщо и безгранично любящо същество.

нумерология

Архангелите

Съдържание:

Михаил е сред архангелите в небесната йерархия. Самата дума „архангел“ от гръцки значи „велик посланик на Бога“ („арх“ – велик или първи, „ангел“ – Божи посланик“). Той е подобен на самия Създател, изразявайки неговата мъдрост, сила и чиста всепроникваща любов. Има 9 чина ангели, а архангелите се намират на осмата степен. Съгласно православната вяра архангелите са няколко на брой, но в старозаветните книги е споменат само Михаил. Много християни го отъждествяват с „цялото ангелско войнство“, с всички ангелски сили, чиито имена дори не са чували.

Архангелите имат за задача да известяват хората за Божията воля, както и да предават послания от него. Те са връзката между Небето, духовния свят, и Земята, човешкия род, пазители на всички земни жители, небесни сили, които помагат на човека „да прогледне“ за истинския смисъл на живота. Михаил е техният ръководител и вдъхновител, понякога наричан и военачалник. Той е най-бързата енергия във Вселената. Тя се явява в мига, в който е призована, като за това стига само една мисъл.

В Райската градина Михаил обучавал Адам на земеделие и по какъв начин да обгрижва семейството си. През Стогодишната война знаменитата Жана д’Арк повела след себе си цяла Франция само благодарение на силата и мъжеството, които й вдъхнал сам Михаил. Практически повечето важни събития от Библията са протекли с участието на този архистратиг.

Архангел Михаил е предводител на Божията войска, покровител на войните и защитник на войската. „Кой е като Бог“ – така се превежда името му от иврит. В Писанието ни се показва като княз. Според св. Григорий Велики той бива изпратен на Земята всеки път, щом е нужно да се яви чудната сила на Господ. На иконите изобразяват архангел Михаил в доспехите на воин, с меч и копие. В краката му лежи победеният Сатана в образа на дракон. Понякога Михаил се изобразява с везните на правосъдието или с щит, с две крила на гърба и корона на главата.

Крилата символизират скоростта, с която той се устремява, за да изпълни повелите, дадени му от Бог, в който и да е, дори в най-отдалечения кът на Вселената. Белите хоругви, които украсяват върха на копието му, са символ на неизменната чистота и непоколебима ангелска вярност към Царя Небесен. Завършващото с кръст копие показва, че архангелите се борят срещу царството на тъмата в името и за славата на Кръста Христов – чрез търпение, смирение и самоотверженост.

Архангел Михаил

Архангел Михаил

Именно архангел Михаил първи призовал ангелите по пътя на борбата с изкушенията, удържал победа над Луцифер и бесовете – падналите ангели, низвергнати в глъбините на преизподнята. Той е символ на извечното противоборство между силите на светлината и тъмнината, между вечното добро и зло, което се води в материята и в което всяко едно живо същество е активен участник.

На кого помага архангел Михаил

Михаил е велик защитник, „меч Господен“ и Божий застъпник. Счита се за пазител от всяко видимо и невидимо зло и на православните християни. Архистратигът не приема поклонения и се отзовава практически във всеки един случай, от каквото и да е естество. Незабавно пристига на помощ, щом е призован.

Архангел Михаил

Михаил е велик защитник

Дори човекът да не знае кой точно е Михаил, стига само да се позове на него и ще получи подкрепата, за която проси – по един или друг начин. На помощта му може да разчита и най-закоравелият атеист. В способностите на Михаил е да върне заблудените в жизненото русло, да ги подбуди към решителни действия, да им помогне да отстояват решенията си. Ако по ваше мнение ситуацията е безнадеждна и няма как да се справите без помощ, достатъчно е само да помислите за Михаил.

Разбира се, архангелът с лекота различава искрените чисти желания от молбите със задни мисли. Никоя ангелска сила не би нанесла вреда, те всички са олицетворение на желязната и безкомпромисна висша справедливост. Затова желания, които имат цел да навредят на някого, се блокират, но всички останали получават истинска помощ и толкова удачно решение, че призоваващият преминава през изпитанието като през забавно приключение.

Архангел Михаил е защитник и покровител на юдейския народ.

Освен това той отговаря за душите на умрелите и на спящите. Това е архангелът, който охранява мъртвите от зли сили по пътя им към Бог. Също така се знае, че той отсява грешниците от праведниците. Под негов контрол е „Великата книга на съдбите“, в която се записват всички човешки животи и извършени грехове.

На Михаил се отдава голямо значение и по отношение на свършека на света, Страшният съд: „Свети архангел Михаил, защити ни в борбата, не позволявай да загинем на Страшния съд“, гласи една кратичка, но много ефективна молитва.

Михаил е защитник и на спящите и помощник в тъгата. Той е и уникален лечител. Този обичай идва от древността. В ранното християнство се е считало, че злите духове са източник на всички болести, а побеждавайки ги, Михаил е победител и над болестите. Има много случаи на изцеление чрез молитви към архангела Михаил. Ненапразно някога пред болниците са строили параклиси на негово име, както и лазарети, близо до храмове на името на Михаил.

Молим се на него при влизане в нова къща, а също и когато освещаваме дома си.

Как се моли за архангелска помощ

Архангел Михаил

Архангел Михаил и молитвите

Архангелите помагат за решаване и на най-безнадеждните въпроси и облекчават преминаването през трудности и изпитания. Те откликват, ако молбите и обръщенията са правилни. Обитателите на духовния свят за частица от мига свалят цялата информация за отделния човек, но все пак е необходимо и човекът да се научи вярно и ясно да формулира молбите си. Затова са измислени специални текстове – молитви. При изричането им в съзнанието се задържа представата кой е архангел Михаил, и второто важно нещо е да не се иска повече, отколкото се полага.

Добре известно е, че всеки от Божиите посланици отговаря за различна област и не е максимално ефективен във всичко.

Препоръчително е да се познават способностите на архангелите и да се насочват правилно молбите, но в случай че молителят не е запознат, то това няма да попречи. Всеки Божи посланик помага според силите си и не е възможно да се случи „призоваване погрешка“.

Молитвите са измислени в помощ на човека. В някогашните времена те са се наизустявали и са се възпроизвеждали с точност до буква, но всъщност стриктното следване съвсем не е за препоръчване. За една молитва най-същественото е да произлиза от сърцето. Да се осъзнаят личните желания и да се облекат в думи е по-затрудняващо в сравнение с възпроизвеждането на наизустен текст. Но пък молитвите, отправени с чувство и вдъхновение, първи стигат до Бога.

Към казаното да прибавим, че повтарянето на едни и същи слова с години не носи полза и на молителя. Колко по-искрено и истинско би било той всеки път да си съставя ново обръщение, което да отразява най-точно и вярно моментното му емоционално и ментално състояние, да съдържа актуалните му молби, които със сигурност се превръщат в нещо ново с всеки преживян ден.

Молитви

За избавление от врагове и всякакво зло

Тази молитва е била записана в Чудовия манастир в Кремъл, който днес не съществува, но думите са запазени. Смята се, че този, който я произнася, получава велика защита и подкрепа както в живота, както и след него по пътя отвъд.

О, Господи Боже Велики, Царю Безначален! Прати, Боже, твоя архангел Михаила! Нека дойде на помощ на раба твоя смирен (името), за да ме предпазва от враговете видими и невидими!

О, Господен архангел Михаиле, излей миро върху раба твой (името). О, Господен архангеле, съкрушителю на демоните! Спри всички врагове, които се изправят пред мен, превърни ги в овци и ги пръсни като прах на вятъра. О, Господни велик Михаиле, шестокрили водителю на всички херувими, ангели и серафими! Бъди ми помощник в обидите, в скърбите, в тъгата, по пътеките и в пустините, бъди ми тихо пристанище в реки и морета! Избави ме от цялото зло на дяволите! Чуй молитвата на този, който те призовава и проси твоята помощ. Ускори помощта си към мен, поведи ме със силата си към животворящия кръст Господен. Амин.

О, Велики Михаиле, помогни на мен, грешния раб Божи (името)! Спаси ме от трусове, потопи, от огън и меч, от враговете лъстиви, от бури, нашествия и от Лукавия. Избави ме, велики Михаиле, сега и завинаги! Амин!

Ежедневна молитва
Архангел Михаил

Михаил се призовава за изцеление и срещу зли духове

Господи Боже Безначален, прати архангела твой Михаил да помогне на раба (името). Защити ни, архангеле, от злото, видимо и невидимо. С мълниеносния си меч отсечи от мен духа на Лукавия и всички, които ме изкушават.

За помощ при болести

Архангел Михаил също така призоваваме и с молитви за изцеление. Свързано е с почитта към светата му сила като победител на злите духове, които в християнството се имат за източник на болести. В много райони на Мала Азия съществуват целебни източници, посветени на святия Михаил.

Най-известен е изворът в Колоса, с който е свързан най-прочутия разказ за чудесата на Божия посланик. В Константинопол той се почитал като велик небесен изцелител. На 80 км от столицата на Византийската империя има свято място, на което – според преданията, архангел Михаил се явил на император Константин.

О, свети Михаиле, помилуй нас, грешните, които се нуждаем от твоето застъпничество. Съхрани ни от всички врагове и цялото зло, и най-вече от страха на смъртните. Помогни ни да се представим пред нашия Създател в часа на Праведния му съд. О, велики Михаиле! Не отминавай нас, грешните, които ти се молим за твоята помощ и застъпничество. Помогни ни да славим Божието име во век и веков!

Молитва за защита

Святи и велики Михаиле! Архангел Божий! Обръщам се към Тебе с вяра и те умолявам с любов: бъди щит несъкрушим, използвай мълниеносния си меч върху всички врагове. Не ни оставяй, застъпвай се за нас, които славим твоето име. Озари умовете ни, помогни ни да разумеем Божията воля, която е блага, чиста и съвършена, води ни и ни помагай. Укрепи и подпомагай с Божията благодат слабата човешка воля, избави ни от земните мисли и похотливи помисли, от тленното и земното безумие. Застъпи се да получим Свише истинско покаяние и в оставащите дни от живота ни да работим за Бога, без да угаждаме на страстите и чувствата си, подкрепяйки ни в чистотата. Не ни оставяй беззащитни пред бесовете на злото поднебесно, които преграждат входа на човека към Небесата. В радост и пълно умиление възкликваме: слава Тебе, Изкупителю наш, който благоволи да проводиш Твоите ангели за спасението наше. Амин!

Защита при пътуване

Защитната сила на Михаил е подходящо да се призове преди отпътуване, дори предната вечер в леглото, или в самия момент на излизане от къщи. Но изобщо не е късно да се изрекат утвържденията и през време на самото пътуване или в момента, когато нещо ви притесни или усъмни. Същата мантра върши работа във всеки миг, когато почувствате нуждата от Висша подкрепа. Не е странно или признак на лудост да я изричате, докато шофирате или седите във влака. Ако има хора наоколо, наум – разбира се! Ето и думите:

Архангел Михаил отпред, архангел Михаил отзад,
архангел Михаил отдясно, архангел Михаил отляво,
архангел Михаил отгоре, архангел Михаил отдолу,
архангел Михаил от всичките страни!
Моля те пази ни и ни защити!

Мантри и повели

Архангел Михаил

Архангел Михаил предава молитвите до Бога

Духовните учители казват, че когато се извършват енергийни практики, медитации и други, човекът започва да излъчва силна светлина. Това произведено сияние притегля тъмнината като магнит. Затова при подобни действия е необходимо практикуващият да се защити, а кой по-добре може да стори това от архангел Михаил. Чрез мантри и обръщения към него, както и с визуализация се запечатва аурата.

Най-ефективно става с бяла и синя защитна енергия. Един от най-прекрасните и приятни способи да се осъществи това е да се призове тръбата от светлина и защитата на архангел Михаил. Въобще всеки път, когато човек изпадне в грижи или опасност, следната проста практика може да му помогне и защити. С този ритуал е хубаво да се започва и всеки обикновен ден, за да премине той под защитата на Михаил.

Практиката се състои от ритуал и молитва.

Ритуалът е призоваване на личната ни тръба от светлина, която се спуска от Източника, минава през човешкото тяло, през всички чакри, и се влива в майката Земя. Представяме си, че тази тръба е изпълнена с чиста, искряща светлина, чистата любов на Присъствието на Бога над нас. Тази енергия оформя около тялото непроницаема стена от светлина.

Молитвата към архангел Михаил е съвсем проста:

“Помогни ми, архангел Михаиле! Призовава те, помогни! Помогни!“

Като изразител и представител на Първия лъч на Божественото съзнание, архангел Михаил въплъщава качествата вяра, защита, съвършенство и Божия воля. Към него е редно и допустимо да се обръщаме постоянно – с причина или без, изричайки защитни мантри, които успокояват и вдъхват увереност. Утвържденията се правят с радост и вдъхновение.

Мантра за защита

Архангел Михаил се призовава, в който и да е момент, когато сме се почувствали застрашени – отвън или отвътре, от своите собствени вътрешни „дяволчета“ – критичните мисли, враждебността към себе си, осъждането. Както вече споменахме, не са необходими наизустени думи. Но специално за критични ситуации много помагат мантрите, защото напрегнатото съзнание започва да ги възпроизвежда автоматично, докато умът изцяло е насочен към възникналата опасност и спешно търси някакво решение. Мантрите са прости, лесно се наизустяват. Ще се изненадате как бързо и с лекота се възпроизвеждат в критичен момент. Всъщност, при опасност думите идват сами.

Архангел Михаил

Михаил спуска защита

Архангел Михаил, пази ни!

Пази ни, пази ни, пази
с любовта, осветила простора!
Пази ни, пази ни, пази
с великия Аз най-отгоре!
Пази ни, пази ни, пази
на светлината със силата тайна!
Пази ни, пази ни, пази
с мощта превелика и славна!
И завинаги ни запечатай
в сърцето на светлината!

Когато утвържденията се изричат на висок глас, те носят огромно облекчение. Обикновено формулите в началото се казват бавно и отчетливо, но постепенно се забързва.

Някои предпочитат по-обширни ритуали. Започва се с обръщение в името Христово, след което се призовава и архангела като антипод на несъвършените енергии.

В името на Христа, Божий син, позовавайки се своето лично Аз съм присъствие
Призовавам възлюбения архангел Михаил с неговите легиони, обагрени в син пламък.
Нека стигне до мен Господнята воля, да ме предпази от мощта на лошото
И на всички нисши енергии, които не желая. Нека бъде! И така е!

Към този текст се добавят лични молби към архангела за себе си или за близки, деца, родители, които ние мислим, че се намират в някаква опасност, дори и да е въображаема.

Накрая се завършва с призив, който се чете няколко пъти:

Архангел Михаил, отърви ме! Призовавам те в смирение,
Ела и разгони моите зложелатели, моето неверие!
Постави ме под твоя щит, разпръсни тъмните сили,
Освети моите пътеки, разчисти ги от нечистото,
Измети ги от злото с твоя син пламък, с великия си меч!
Срази целокупните орди на преизподнята, но първо мене овладей!
Изчисти ме от злото в мен! Поставям се в Твоите ръце!
Пази ме и ме съпровождай до Бога. Пази ме и ме води!

Защита от енергийно въздействие

(желателно е да се чете на светлината на свещ)

В името на Господ призовавам поток светлина и съзидателната енергия на любовта. Възстановявайки нарушените причинно-следствени връзки посредством архангелите и ангелите трансформирам и отпращам към Първоизточника всички негативни енергии, изкуствено създадени матрици и вибрации, всички сили, които нарушават закона на любовта, сътворчеството и единението – основополагащите принципи на мирозданието.
Възстановявам всички нарушение в тялото на планетата и човечеството, както и в моето тяло и в моето земно семейство и духовно съобщество, в материята на моите предци, родственици по кръв от началото на вековете до днешния ден и до безконечното бъдеще. Позовавайки се на Аз съм това, което съм! Моля да се преобразуват в блестяща светлина и чиста любов всяка негативна информация, черна магия, програми, заложени за разрушение и саморазрушение, проклятия, лоши пожелания, всички програми на антилюбов и антисвобода.
Трансформирам всички обиди, болки и страдания, ненавист, жажда за власт и възмездие, цялото неразбирателство и агресия, апатията и унинието. Трансформирам моята неспособност да разбера и приема Космическите закони.
Призовавам и каня армията на синята мълния и се отнасям към архангел Михаил, като се позовавам на Аз съм това, което съм! Опази мен и (изреждаме конкретни личности) и всеки от моето физическо земно семейство и от моето духовно небесно семейство. Съхрани ни от онези психологически и енергийни въздействия, които противоричат и не отразяват баланса и хармонията на Космическите закони. Обкръжи ме със синия си пламък и ме измъкни от всяко зло и презло. Да се изпълни в тази секунда миг с пълната безмерна сила на Бога.

Езотерично значение

(по Атина Санториниу)

Михаил е сред седемте архангели, първоначално създадени от Бог. Вдъхновява и ръководи работата на тружениците на Светлината. Всеки архангел е мъжка енергия, която има свой женски еквивалент. На Михаил съответства лейди Вяра.

Архангел Михаил

С мантри и повели Михаил запечатва аурата

Цвят на аурата: наситено синьо

Служба:

  • Освобождава от страх и пречки
  • Вдъхва смелост и дава посока
  • Придава вяра и вътрешна сила за следване на собствената мисия
  • Бранител и пазител на човечеството
  • Предводител на Армията на Светлината

Премахва възпаления, снижава високо кръвно налягане, релаксира при стрес, помага на всичко, свързано с гърлото и ушите, както и на следните органи: щитовидна жлеза, горния дял на белите дробове, сърцебиене. Естествено успокояващо при болки.

Чакра, в която се изразява: пета, гърлена.

Архангел Михаил в практиките на Шамбала

Архангел Михаил

Михаил в практиките на Шамбала

Шамбала е тайна земя, която вероятно е из Хималаите, или пък в дълбините на планетата. В будистки текстове от най-ранно време тя се описва като източник на езотерична мъдрост. Днес много хора търсят митичното царство в себе си, в непознаваемите дълбоки пластове на своята душа.

И тук архангел Михаил е не само признат, но дори и на изключителна почит. Той се призовава „пътьом“ с думите:

„Архангел Михаил, обгърни ме с колона от светлина! Сега!“. В същия момент осезаема енергия се спуска и обгръща призоваващия, донасяйки спокойствието, за което е помолил. Няма друга по-осезаема и бърза енергия на света като тази на Михаил.

Мантра за работа с архангел Михаил:

„Скъпи архангел Михаил, призовавам те! Създай огромен купол от прекрасна златна светлина, обгърни ме с него и ме постави под твоята божествена защита!“.

Мантрата се използва поне в течение на седем дни, като всеки ден за нея се отделят по десетина минути сутрин и вечер на спокойствие, в усамотение. Действието й се подпомага, ако се визуализира златна светлина, която по принцип подпомага интеграцията. С повтарянето мантрата „потъва“ в съществото ни, докато започне да се откъсва от конкретните думи и да създава едно осезаемо и разпознаваемо усещане. Състоянието е разширяващо.

Кабала-молитва за защита

Дървото на живота в Кабала показва как Бог предава творческата си енергия чрез ангели и хора по цялата вселена. Всеки от клоновете е символ на различен вид творческа енергия, която е под контрола на съответен архангел. Чрез общуването си с архангелите хората се доближават към Бога. Една молитва, наречена “Дай ми сили” съдържа седем реда, всеки с по шест думи и представлява умален модел на строежа на Вселената.

Най-действената част от молитвата е първият й ред, който носи по магически начин мощта на Михаил и помага при огромен стрес и при опасност. Първите шест думи дават сили за устояване при тежки събития и помага за безусловна любов. Призовава да изчезнат негативните въздействия.

Редът със силата на Михаил звучи в превод приблизително така: Умолявам те с мощта на Твоята правота, разтвори възела!

Прочетете още за кабала ТУККак се вързва червен конец според Кабала?

Дорийн Върчу

Ангелската йерархия и всички висши енергии, сред които и извисените учители, елементалите и прочее, „слязоха“ близо до хората чрез неоценимата работа на Дорийн Върчу – психолог, който посвещава работата и цялото си време на ангелите и тяхното място в човешкия свят.

Архангел Михаил

Дорийн Върчу разказва за архангел Михаил

Върчу разработва десетки видове ангелски терапии и лечения на духа, пише книги и съставя карти, чрез които конкретният човек да се обучи да общува с ангелите директно без посредник. Дорийн описва много подробно методи за общуване с ангелски енергии, как да се чуят, видят, усетят. Написала е десетки книги с начини на лечение, напътствия, средства за гадание, медитации. Медитациите са и основно средство за общуване на Върчу с ангелските сили. Тя тълкува техните знаци дори в материалния живот, пише послания с много любов.

Дорийн има специална книга, посветена на Михаил: „Чудесата на Архангел Михаил“, в която описва множество начини за закрила на Земята, подкрепени с разкази на конкретни лица, които са имали щастието да усетят неговата грижа, помощ и предпазване. Разказано е още за разни способи за установяване на връзка с архангел Михаил, как да се работи с неговата енергия за физическо и емоционално излекуване за себе си.
ВИЖТЕ И ТОВАПослания чрез ангелски числа според Дорийн Върчу.

Нели Конуей за ангелите, архангелите и Михаил

Нели Конуей е най-известната ученичка на Дорийн Върчу, която основно работи в САЩ и Далечния изток, но е идвала и в България. Тя носи посланието, че всички ангели-хранители, ангели и духовни водачи са тук, за да ни обичат, да ни носят хармония. А хора като нея имат мисията да ни учат да се свързваме с тези същества от светлина и да получаваме директни божии напътствия. На практика придобиването на такова умение е един вид трансформация, която се провежда у човека чрез осъзнавания и редица практика.

Архангел Михаил

Нели Конуей: всички архангели ни обичат

В помощ на тази трансформация Нели Конуей организира различни семинари. У нас тя неколкократно направи обучение за свързване с ангелите, на което се усвоява телепатия, използване на интуитивните умения да ги виждаме и чуваме. Използвайки медитации и разнообразни техники Нели учи как да се заземяваме, как да си осигурим защитата на ангелите, предлага начини за възвръщане на ясното виждане, прошка към себе си и близките.

Ангелите учат да се ценим и обичаме, да се уважаваме като деца на Бог, да спрем да се чувстваме и държим като жертви. Тя прави практика за пренареждане на матрицата на минали травматизиращи събития, премахване на проклятия и това, което може би е най-ценното за всеки от нас – как да преодолеем страха, дори ужаса, който изпитваме от постигането на успехи и от печеленето на по-значителни суми пари.

Нели Конуей има прекрасно обръщение към Михаил и всички останали архангели за доброто на Земята. Ето част от нея:

„Архангел Михаил, изчисти алчността, желанието за надмощие и човешкия гняв! Срежи нишките на страха, в който сме се оплели.
Моля те да пазиш нашата страна. Поставяме те на всяка от границите на България – на север, на запад, на юг, на изток, отгоре и отдолу. Пази ни от беди.
Поставяме те в дома си, на служебното място, в колата ми, в автобуса, с който пътувам всеки ден. Поставям те около близките ми и приятелите.
Моля те, прати ни ангели-хранители, ангели-лечители, ангели, които носят любовта.“

Към молитвата се добавят и лични слова, чрез които се призовава архангел Михаил да пази от тъмното, от страха, да даде вяра и спокойствие и се завършва с благодарност към ангелите за предоставената защита.

Канали на архангел Михаил

В световен мащаб най-известният канал на архангел Михаил е Рона Хърман. Ние имаме и свой, български канал – това е пианистката Ваня Стойчева.

Рона Хърман е свалила стотици и хиляди послания. Чрез нея архангелът предава информация към всички хора, като предава своята ангелска любов и основно помага в духовните трансформации чрез своите конкретни и практически напътствия. Посланията чрез Рона Хърман са издадени във вид на книги и те представляват прекрасни сборници в помощ на поелите по духовния път. В публикуваните материали има медитации, утвърждения, указания за енергийни практики, за активиране, балансиране и лекуване на чакрите и всякаква разнообразна духовна информация.

Рона Хърман утвърждава виждането, че ангелите имат за своя мисия да напътстват човечеството. Единствено се изисква да се отворят умът и сърцето. Разбира се, най-първото условие е да се приеме съществуването на висши интелигентни енергии, които фактът, че в миналото са били облечени в крила, не пречи днес да бъдат възприети по един по-технократски начин. Все пак и абсолютният скептик би могъл да изпробва. Ангелите са път към изобилие, здраве, живот в мир и радост. Рона Хърман казва, че трябва да търсим ангелите и архангелите не горе в небето, а в дълбините на твоето „вътре“.

Архангел Михаил

Ваня Стойчева – най-силният канал на Михаил в България

Най-уважаваният канал на архангел Михаил в България е пианистката Ваня Стойчева, която от няколко години помага на хората, тръгнали към осъзнаване на своята истинска стойност и мисия на Земята. Тя е прочута с това, че общува с архангела свойски и шеговито го нарича „Батьо“. Ваня канализира директно пред аудитория и в посланията й има много хумор, шеги, понякога ирония и остри стрелички, които обаче винаги удрят в целта и помагат на човека да „прогледне“ за неща, които отдавна са пред очите му. През очите на Ваня Стойчева архангел Михаил „Батьо“ е добронамерена, изцяло отдадена на помощта към хората енергия, която е способна да се „спусне“ до човешките разбирания, ценности и изразни средства, за да бъде максимално добре разбран и полезен.

Вижданията на Ваня са много положителни и жизнеутвърждаващи. Земята няма да загине, напротив – тя е поела път към пето измерение и все повече хора издигат вибрациите си и живеят в свят, подчинен на Христовите добродетели, както още от време оно са описани – любов, мир, разбирателство, милосърдие и така нататък. Всеки човек може да премине в този спокоен свят, а архангелите и ангелите помагат за това.

Ролята на Михаил според Рудолф Щайнер

Рудолф Щайнер (Rudolf Joseph Lorenz Steiner). Той е австриец – философ и езотерик, който основава течението Антропософия. Според него архангел Михаил има основна роля и в съвременното ни общество. Тази роля се основава на способността на Михаил да вдъхва сила. А именно по пътя на силната воля днешният човек върви към онази точка, от която е дошъл. С прости думи човекът по ментален път е напуснал сферата на свръхсетивното и е „слязъл“ в сетивното, в материята, в обикновеното земно съзнание.

Архангел Михаил

Рудолф Щайнер за архангел Михаил

Михаил помага на желаещите да извървят обратно този път – „нагоре“ по пътищата, които цивилизацията е изминала „надолу“ от духовното развитие към интелекта. Волята обръща посоката и човекът трябва нагоре от интелигентността към духовното знание и мъдростта. Михаил въздига човешката същност към духовните сфери. Всъщност обикновеният тленен жител на земята е подвластен на несъзнаваното – това са подсъзнателни програми, които управляват, и всъщност извеждат човека от сферата на свещената свобода, сраствайки го с материалното. Мисията на Михаил е да прави света по-разбираем от духовна гледна точка и да свързва човека обратно с природната му същност, както и с духовните му измерения.

За да си възстанови, възвърне обратно изначалната свобода, човекът трябва да постигне свободно разгръщане на Аза. Днес почти всяко същество искрено и дълбоко вярва, че живее в свобода. Това е неговото вътрешно убеждение. Но ако се гледа от страна на духовните сфери, ситуацията е обратната.

За всяко високовибрационно същество – като ангелите, е видно, че човекът е затворен за космическите сили и енергии и всъщност не възприема даровете, дадени му поначало, по право и по произход. За да се прекрати това отблъскване на помощта на Бог, който всъщност има единственото желание да му помогне в бъдещото му развитие (което всъщност е едно безкрайно развитие на душата), са му необходими физически опори. Именно това физическо изражение на помощта и опората е давал в по-стари времена Михаил и всички останали ангели, архангели и елементали.

Според Рудолф Щайнер, Михаил се отдава на мисията да предаде на тленния човек сили от духовната същност на Вселената, които да активират или направо заместят потиснатите природни сили. А самите сили, от които в пълна степен се нуждае човекът в своето земно развитие, са заложени в символа на Христос. Това са нуждата от свободна дейност и хармонизиране на душата с христовите добродетели.

Михаил предвижда, че човекът, който развива интелекта си, неминуемо ще се натъкне на ариманическите същества и най-вероятно ще бъде поставен под тяхната власт. Затова Михаил тъпче ариманическите сили с нозете си и непрекъснато ги изблъсква в друга, по-дълбока от обитаваната от човек област. Това е образът на дракона в краката на архангела, който бива изблъскан в пропастта – това е образ на съдържанието на човешкото съзнание.

Амулет на архангел Михаил

Магическият предмет е със син цвят и чрез него се отправя молитва за духовни дарове – свобода от страха и съмненията в себе си, укрепване на вярата и за усъвършенстване на душата. Амулетът е изработен от дърво или метал. Той се носи винаги близо до тялото, но първоначално трябва да се освети. Това става до икона на архангел Михаил, около която са запалени благовония и свещи, приоритетно със син цвят, какъвто е цветът на енергията на архангел Михаил. Поставя се и амулета и се чете следната молитва:

Архангел Михаил

Амулет на архангел Михаил

„Пресветли Михаиле, говоря ти с надежда да ме озариш и очистиш с вселенска светлина. Моля те да очистиш и този амулет. Нека той бъде проводник на твоята сила към мен! Нека от днес нататък Божията воля и блага да текат към мен с твоята помощ и под твой контрол. Нека този амулет ме избави от нисковибрационна енергия и да държи далеч от мене злото! Без любов и без злоба, а предавам в твоите ръце всичко лошо, което е в мен, около мен и извън мен, за да го отправиш към Източника! С твоята сила, архангел Михаил, ме постави в троен кръг от огнени пламъци и ме отдай под властта на Абсолюта. Благодаря ти за милостта, Михаиле!“

При случай на опасност амулетът се хваща в ръка и се изрича трикратно „На помощ!“

Използване на амулет при пътуване

В случай че пътуването, което сте предприели, ви прави неспокойни и по някаква причина поражда страх и някакъв вид опасения, вземете в ръка амулета и си представете, че от всички страни сте обградени от образи на архангел Михаил.

По един архангел има пред вас, зад гърба ви, от двете ви страни, също така над главата и под краката. Представете си го или закрилящ и мек, или като войн с шлем и доспехи, в зависимост от конкретното ви състояние. Задръжте в ума си този образ и го обливайте със синя светлина, която се спуска от Източника над нас. Едновременно с това се изрича мантрата за защита при път, която се повтаря 3. 6 или 9 пъти: Михаил пред мен, Михаил зад мен, Михаил отляво, Михаил отдясно, Михаил отгоре, Михаил отдолу. Светият Михаил е там, където съм и аз!

Амулетът в ръката увеличава силата на изричаните мантри и на визуализацията и помага да се въдвори спокойствие в душата на пътуващия.

Пентакъл

Архангел Михаил

Пентакъл на архангел Михаил

Пентакълът се носи за избавление от токсините на страха. Чрез него се концентрира силата на Михаил, като се канализира енергията към направляване на тези, които се чувстват заблудени. Връща жизнената сила, помага за изграждането и развитието на кариерата. Тези, които се боят, че нямат способността да взимат решение, той ги подбужда към решителни действия. Михаил подсказва следващата стъпка, необходима към целта. Неговото присъствие обезпечава духовна и физическа защита и се явява основа за съвършеното изражение на качествата на силата и лидерството. Полезно е да призоваваме архангела, ако изведнъж се случи беда и трябва незабавна помощ. Особено полезно е при пътни инциденти и различни затруднения, които на пръв поглед изглеждат безизходни. Архангел Михаил обладава такива невероятни способности като поправката на повредени електрически и механични уреди, включително компютри, комуникации, брави и различни видове техники.

Икони

Иконите, изображенията, картините и гоблените с образа на архангел Михаил принасят силата му в дома и помагат той да съпътства неговите обитатели. Иконата може да е копие на някои от известните религиозни изображения или да е дело на съвременен автор, да е купена или подарена, всичко това не е от някакво значение, ако е осветена. Трябва изображението да е изчистено и да се отнасяме към него с вяра. Сигурно е, че по този способ и самият светец ще се отнесе с внимание и помощ към нас. Когато се внесе икона в къщата, вярва се, че неговите изображения помагат срещу зли духове. Затова икона с неговия лик се смята за много подходящ подарък за нов дом.
Негови икони помагат още за:

Архангел Михаил

Архангел Михаил, небесният воин

Закрила на децата и семейството. Михаил е покровител на задружното и сплотено семейство, пази семейния дух и разбирателство. Може да бъде подкрепен с образи на Богородица, свети Мина и други закрилници.

Икона при кръщаване в християнската вяра. Икона на архангел Михаил е хубав подарък за детето и за родителите при свето кръщене. На кръстниците е по-подходящо да се избере сюжет от Кръщение Господне.

Икони за стаята на детето. Много добър избор за това е Михаил, който пази от лоши очи и уроки и дава сили, воля и смелост.

Според канона, иконата се закача на източната стена на жилището. Поставя се на добре осветено и чисто място, видимо и забележимо за всеки. Образът не се засенчва с други изображения, снимки, картини и украшения.

Архангелов ден и Задушница

Архангеловден е на 8-мо число през месец ноември. Православието тогава отбелязва Събор на свети архангел Михаил и небесните безплътни сили. Предходният ден, винаги събота, е задушница. Архангеловата е сред трите задушници, които се отбелязват в границите на календарната година. На нея отдаваме дължимото на душите на родственици, приятели, любими хора, преминали отвъд. Оправяме молитви към Всевишния да ги охранява и закриля, раздаваме милостиня за спасението и доброто на душите им докато дойде Последният съд.

Като закрилник на душите, на архангел Михаил се пада задачата да изведе душата от физическата обвивка и да я заведе до небето или до ада. В народната ни традиция е наричан „душевадец“. Той стои до всеки смъртен одър и още там отсява закъде е умиращият. Ако той си отива с радост, значи Михаил го е подкрепил, ако си отива в гърчове, значи е узнал грешките си. В народните вярвания още е разбиран като ангел на смъртта.

Архангел Михаил

Обреден хляб за задушница

На Архангеловден, в почит към Михаил и всички ангелски сили, се меси и благославя обреден хляб, чрез който се проси благоволението на безплътния свят. Хлябът се раздава. Днес е възприето да се подават и други храни. В деня на Михаил се правят курбани, различни служби за семейството и рода, събори и общоселски празници.

На Архангелската задушница също се приготвят обредни хлябове. Те имат разни имена като Рангелово блюдо или хляб. По вида си и дори по име те приличат, дори са идентични с хлябовете, които се правят за погребение. По старите обичаи, които днес рядко се използват, най-старият в рода разчупва питата на кръст, призовавайки Михаил, свети Никола и редица други светци да помагат. Той ги уверява, че ги почитаме. Върху питата се поръсва вино, а жената в дома пръска от червения елексир навсякъде из къщата, като също нарича за плодородие: да израсне жито до пояс! Тази година направихме това, което успяхме, нека догодина бъде това, което искаме! Когато се подава от обредния хляб, той се държи и поема с две пъце и се благославя.

Денят на Михаил е професионален празник на полицията. Още на месарите и производителите на колбаси, на рентгенолозите и урбанистите.

Имен ден отбелязват Ангел и Ангелина, и по-новото Анжела, Гавраил и Габриела, Мила и Милко, Милен и Милена, Михаил, Михаел и Михаела, Радка и Радко, Райна и Райчо, Радослав, Радостин, Рая, Рангел, Серафим, Руси и други производни. Вижте още и ТОВА: Какво се прави и какво не на Архангелова Задушница!?

Празник на Михаил според Католическата църква

Католическата църква вярва в четирима архангели — Михаел, Габриел, Рафаел и Уриел. Някога името на Михаил се е чествало на 29 септември.

Архангел Михаил

Католическата църква почита архангел Михаил

В Средните векове този празник се е считал за задължителен и много важен, но през 18 век е загубил статута си. При католиците има още ред празници, свързани с архангел Михаил. Сред тях е един в чест на явяването на архангела на 8 май 494 година в Монте Гаргано. Друг, наречен „Явяване на светия Михаил“ пази спомена за неговото застъпничество във войната срещу лангобардите през 663 година. Празникът е основан в чест на победата. Папа Лъв XIII се разпоредил след всяка меса да се четат няколко молитви, в това число и една, отправена към архангел Михаил. В съвременните служби тези молитви не са предвидени. Архангел Михаил се почита особено в ранносредновековния манастир-крепост „Мон Сен Мишел“ в Нормандия и в пещерната църква на полуостров Монте Гаргано в италианската област Пулия. В годините на Контрареформацията архангел Михаил станал символ на войнстващия католицизъм.

Архангел Михаил през вековете

„Ми ха ил“ от иврит буквално носи смисъла „кой е като Бог“, с други думи никой смъртен и безплътен не е равен нему, на Господа. „Ел“ и „Ил“, частиците с които завършват всички ангелски имена, традиционно означава „Бог“, макар че самата дума е претърпяла много изменения.

Канонически текстове

В Стария завет не се цитират имена на ангели, обаче Михаил е споменат няколко пъти в Книга на пророка Данаил: „И ето Михаил, от първите князе, пристигна да ми помогне…“, „… и нямаше кой да ме подкрепи, освен Михаил, вашият княз…“. Има и едно пророчество за Страшния съд: „Ще се надигне в това време Михаил, князът велики, който стои зад синовете на твоя народ. И ще настъпи тежко време, каквото не се е случвало досега. Но ще се спасят всички от твоя народ, които бъдат намерени, и ще бъдат записани в книгата“.

В Съборно послание на апостол Иуда се разказва: “Архангел Михаил, когато говорил с дявола, спорейки за тялото на Мойсей, не се осмелил да изрече укор, но казал: „да те запрети Господ“. Това е единственото място в каноничните текстове, където Михаил е назован архангел. В Откровение на Йоан Богослов се разказва за небесна битка на Михаил и армията му с дракон със седем глави и десет рога, който преследвал облечената в слънце жена и нейния младенец: „И станала на небето война: Михаил и неговите ангели воювали срещу дракона. И драконът и ангелите му воювали, но не устояли, и вече не се намерило място за тях на небето. И бил низвергнат великият дракон, древният змей, наричащ се дявол и Сатана, примамващ цялата вселена, низвергнат на земята заедно с всичките си ангели“.

Християнска есхатология

По-старите текстове, разказващи за ролята на Михаил в противоборството на добро и зло повлияли на много есхатологични християнски трудове. Религиозната традиция започнала да приписва на Михаил не само победа над Сатаната, но и ролята на съдия по време на Страшния съд, на който той самият призовава душите с тръбния си глас. Темата за архангела, който свиква душите на грешниците, станала традиционен мотив в иконографията, а сам Михаил придобил ролята на застъпник на мъртвите. Тази представа за архангели намерила отражение в много химни: «Свети архангел Михаил, защити ни в борбата, не позволявай да погинем на Страшния съд».

Запазен е подробен разказ от 10 век, в който се описва как Михаил ще участва в Страшния съд, как с гласа си ще вдигне мъртвите от гробовете, как ще плаче за съдбата на грешниците и как благодарение на молитвите му Исус Христос ще им прости“.

Апокрифни разкази

В старозаветния апокриф Книга на Енох, Михаил се причислява към престола на Бога: „… и казал Господ на своите слуги: „Нека се приближи Енох, за да стои до мен навеки“. И се поклонили ангелите Господни и се помолили: „Нека се приближи, както Ти рече“. И казал Господ на Михаил: «Пристъпи и свали от Енох земните ризи, и го помажи с благо миро, и го премени в ризата на Моята слава“.

Архангел Михаил

Събор на архангел Михаил

Образът на Михаил се открива и в доста други християнски апокрифи – в евангелие от Никодим (IV век), където се съобщава, че Исус Христос, при слизането си в ада, поверил на Михаил душите на онези праведници, които вярват в него, да ги отведе в рая“. В Откровение на Павел от края на IV века се приписва на Михаил ритуално умиване на душите на покаялите се мъртви, преди да влязат в Небесния Йерусалим. „Ходене на Богородица по мъките“ от 10 век представя Михаил като проводник на Дева Мария из ада, който и показва мъчещите се грешници и й обяснява по какви причини те се намират на това място. Богородица се обръща към Михаил: „Радвай се, архистратиг Михаиле, слуга на незримия Отец! Радвай се, архистратиг Михаиле, събеседник на Сина мой! Радвай се, архистратиг Михаиле, шескокрила славо, която стои до престола на Бог по достойнство и пробуждаш умрелите, първият известен до Божия трон….“.

В гръцки предания архангел Михаил присъства при смъртта на човека. Според откровението на св.Павел, той умива душите на мъртвите. Той е извършил много чудеса.

Съгласно еврейската традиция Михаил е сред четирите ангела, заедно с Гавриил, Уриил и Рафаил, които стоят до престола на Господ и го охраняват от четирите страни. От седем ангели в еврейската митология, само двама са споменати в Стария завет – Михаил и Гавриил.

В исляма пророк Мохамед бил обкръжен от четири ангела. В Корана архангел се нарича Михаил и притежава изумрудено зелени крила. Той се намирал на седмото небе, на границата на морето, препълнено с безчислено количество ангели.

Михаил е сред четирите ангели от висша категория (Макрибун) в исляма. Той е посочен като ангел, който раздава милостта на Аллах, известен още като Ангел на милосърдието. Освен пророческите си мисии, той управлява още ветровете и облаците.

Според мюсюлманите добрите и злите духове също са смъртни, като в крайния ден и тях, досущ като хората, ги очаква оценка на делата им – Съд. Духовете са вестители и проводници на волята на Аллах. Най-отпред на добрите духове е поставен Гавриил (Джабраил). Михаил пък воювал в битки и сражения, като подкрепял правоверните, един от ангелите моакхибати. Тези сили неизменно в двойка придружават всеки отделен човек – отдясно и отляво. Това е през деня, а нощем отлитат до селенията на Аллах, за да му разкажат какво е правил човекът, към когото са зачислени.

Чудеса на архангел Михаил според християнската традиция

Чудото в Колоса.

Това е древен град, който днес попада в територията на Турция. Още в зората на християнството там се е проповядвало, пак със същото място е свързано написването на послание на апостол Павел до колосяните. Притчата разказва, че светите Филимон и Архип и света Апфия пострадали за вярата си в Христа от страната на гърци езичници. Това е станало по време на император Нерон. През 64 година от новата ера градът е бил сринат от земен трус. След това бил възстановен, а по-късно – наречен Хони. Днес са останали развалини в подножието на едноименната планина.

Архангел Михаил

Чудото в Колоса – най-прочутото сред подвизите на Михаил

Някога в Колоса е имало храм на архистратиг Михаил. Той бил издигнат над лековит извор в знак на преклонение и благодарност заради множество изцеления. Каква е легендата: храмът на Михаил бил построен от благодарен жител на Хони, след като дъщеря му се излекувала с вода от извора. В храма служил Архип Херотопски, прославил се със своите добродетели и християнския си начин на живот. Езичниците решили да го убият и заедно с това да унищожат храма. За да стане това по неявен и едва ли не естествен начин, те съединили в общ поток две реки и го насочили към храма.

Архип започнал да умолява архангел Михаил да предотврати бедствието. И тогава там се появил святият Михаил и удряйки с жезъла си по планината, отворил в нея широк разлом, който поел цялата устремена вода на потока и храмът останал неприкосновен. Мястото, където се извършило това чудо, получило името Хони, което означава „отверстие“.

Чумата в Рим

През 590 година в Рим върлувала чумна епидемия. Папа Григорий Велики проводил тържествено шествие с молебен за избавлението на града. Той видял на върха на мавзолея на Адриан Михаил в мига, в който архангелът изваждал меча от ножницата. След тази картина започнала да се ограничава епидемията докато била напълно овладяна. В памет на това събитие била поставена скулптура на архангела, а самият мавзолей от 10 век бил наречен замък на светия ангел.

Архангел Михаил

Михаил се явил на епископа на Сипонт, 630 г.

Спасение на Сипонт

При обсадата през 630 година на италианския град Сипонт архангел Михаил се явил във видение на епископа на града и ободрил ужасените жители, обещавайки им своята помощ да победят и изгонят враговете си. Преданието гласи, че ломбардците чули силен гръм и грохот и видели облак, който слизал от планината с огън, дим и мълнии. Те се изплашили и обърнали в бягство. Узнавайки са мощта на архангел Михаил, те се отказали от арианската ерес.

Спасение на дете близо до Афонската планина.

Съгласно преданията, архангел Михаил спасил дете, което злосторници искали да отвлекат, за да присвоят полученото от него богато наследство. Един богаташ бил в основата на цялата завера. Той първо оставил детето да загине в гората, но архангел Михаил го спасил. После се опитал да го хвърли в морето, но отново силата на архангела осуетила злите намерения. Накрая богаташът проводил детето на жена си, като й писал да го погуби.

Архангел Михаил

Михаил е спасител на руския Новгород, 1239 г.

Архангел Михаил подменил писмото и така за трети път спасил невинното дете. Накрая богаташът-злосторник загинал от собствения си меч, който изненадващо се задвижил без видима причина и го пробол, както си стоял на коня. В памет на това чудодейно спасение на богатия наследник бил издигнат храм на името на Михаил, а златото, станало причина за злодеянието, било използвано за неговата богата украса.

Спасението на Новгород

Михаил се има за спасител на руския град Новгород. Чудото е станало през 1239 година при нашествието на монголите. Открит е патерик, в който се разказва как сама Богородица защитила града от монголските пълчища, като изпратила за отбрана архангел Михаил. Той спрял нашествието.

Архангелът и Жана д’Арк

Архангел Михаил бил главният помощник и вдъхновител на Жана д’Арк, която повела французите в Стогодишната война.

Архангел Михаил

Михаил вдъхнал сила на Жана д’Арк

Орлеанската дева смятала, че е напътствана от Бог чрез гласа на архангел Михаил. За първи път още на 12-13 годишна възраст тя започнала да чува гласовете на архангел Михаил и на светите Екатерина Александрийска и Маргарита Антиохийска. По-късно Жана д’Арк е съдена за ерес във водено от църквата, но политически мотивирано дело. На четвъртото заседание тя разказва за светиите, с които е общувала, като ги нарича с имената им и конкретно споменава архангел Михаил. Историческите факти са такива, а преданията добавят, че Михаил е поръчал на Жана да осъществи своята мисия – да коронова Карл VII. При освобождението на Орлеан от англичаните Михаил се присъединил към бойните действия на фронта на французите. Той се появил в пълния си блясък и подкрепен от всичките си ангели, сияейки в орлеанското небе.

Чудо на Флор и Лавър

Светите братя Флор и Лавър били каменоделци, искрено вярващи в Христа. Те били ангажирани в строежа на езически храм, където работели, раздавали платата си на безимотни и безпарични и проповядвали християнството. Те увлекли мнозина в християнската вяра. Накрая, щом храмът бил издигнат, новопосветените вярващи го обявили за християнски. Това станало причина братята да бъдат убити. Според преданието архангел Михаил сам обучил каменоделците да яздят кон. В някои икони, изобразяващи сцени от чудото, Михаил се изобразява с кон, чиито поводи държи в ръце.

Произход на образа

Предполага се, че Михаил е бил известен още на халдейците и се е почитал от тях като бог. В персийските сказания той се явява като Бештер или „този, който поддържа човека“. Казват, че християнството го е приело като ангел хранител от еврейския народ като свят войн за полза на църквата. Корените на такова тълкувание явно лежат в религията на древна Персия, чийто пантеон бил разделен на две противоположни групи – светлина, добро и тъмнина, зло. С Михаил се асоциирали боговете на светлината, които постоянно се намирали в конфликт с боговете на тъмата.

В немските вярвания Михаил е победител на Сатаната и покровител на немската държава. В съответствие с народните вярвания той се появявал обикновено на високи планини, на същите места, където в годините на езичеството се появявал върховният бог Один. Честването на деня на Михаил 29 септември се намира в тясна връзка със старинен немски обичай, отбелязващ края на прибирането на реколтата.

Архангел Михаил

Михаил помага в битката на Лехското поле, 955 г.

В изображенията на архангела след IX века неизменно присъстват бойни знамена. Съществува легенда, че в битката на Лехското поле през 955 година Източното Франкско кралство удържа победа и възпира унгарското нашествие в посока Централна и Западна Европа благодарение на вмешателството на архангела на немска страна. Това е по-нов прочит на апокалиптичната битка на Михаил със Сатаната, което е първото изражение на войнската и рицарската доблест.

В немското изкуство има тенденция да се съпоставят Михаил и легендарния национален герой Зигфрид, победил дракона.

В някои мистически и окултни текстове Михаил е асоцииран със Светия Дух, Логоса и Метатрон. Михаил владее ключа за преминаване отвъд, в Небесното царство. В християнството това е Раят, в който се постъпва през апостол Петър, пазителя на Небесните двери.

В заключение нека да кажем отново, че всеки от нас е защитен от архангел. От кой точно – може би ще узнае според ситуацията, от която е излязъл по най-благотворен начин. Може да не усети, че е бил под висша закрила. Но най-стойностното е перманентно да се отнасяме към нашите помощници, защото те желаят да помагат и да ни подпомагат в изпълнения с предизвикателства път към Дома.

Архангел Михаил

Енергийни практики с духовните учители

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: