Ангелски числа: Значения на повтарящи се и еднакви числа по Дорийн Върчу