Анастасия Христова: Отрицателните внушения са равносилни на магия!