Какво ще стане, ако нашата Земя внезапно спре да се върти?