Рождество Христово – изпълнение на Божието обещание

Преди 2000 години се изпълни пророчеството дадено на пророк Данаил за Божието обещание за идването на Изкупител в човешка плът чрез Рождество Христово

Сам Бог предсказа на Адам и Ева в Едемската градина за идването на Спасителя. След като бяха съгрешили чрез яденето на забранения плод, един изпит за нашите прародители на човешката раса, Бог обеща, че няма смъртта да владее вечно над хората и че Той е подготвил изкупителен план предварително, в случай на провал на първата човешка двойка. И след като чули за обещания Спасител, Адам и Ева и много поколение след тях са се надявали, докато то не се изпълни в предсказаното време – дългоочакваното Рождество Христово.

Ангели вестители на Рождество Христово.

Ангели вестители на Рождество Христово.

За времето на Рождество Христово и за значението на събитието прочетете статията до края.

Поколение след поколение минавали и се надявали да доживеят и видят с очите си идването на Исус Христос в нашия свят потънал в духовен мрак от греха. Адам и Ева са се надявали, че още първият им син ще е обещаният Месия, обещаният Освободител от оковите на греха и смъртта, чрез Който ще бъде изкупено човечеството. Но изпълнението на обещаният Спасител все се бавело. Първите поколения, които получили обещанието измрели, и не Го дочакали.rojdestvo-hristovo-bojieto-obeshtanie-1

От времето на света преди потопа, когато е живял Енох, обещанието се е повтаряло от патриарси и пророци, като е поддържало жива надеждата за очакваното явление, но то все не се случвало. Пророци пророкували за Него и чрез пророк Даниил Бог открил времето на Неговото идване, което се изпълнило точно но не всички разбирали и тълкували неговата вест правилно. Минавали столетие след столетие, и гласовете на пророците на края замлъкнали. Ръцете на халдейските поробители са тежали върху Божия народ Израил и мнозина са били готови да извикат, че дните си минават, а никое пророчество или видение не се сбъдва, пише в библейската книга Езекиил глава 12 стих 22.

И така в предсказаното от Данаил време се изпълни с точност очакваното явление преди 2000 години, когато Исус се роди в човешка плът и според предсказанието от девица. Евреите отдавна са се отклонили от Бога, за което и попадали в робство вече втори път, надеждата им едва просветвала, а вярата им била слаба и помръкнала и бъдещето им било без надежда и неясно.

Когато настъпи времето за изпълнение на обещанието, Бог изпрати Единородния си Син. Божието провидение бе направило така, че движенията на народите, влиянието и вълната на човешкия импулс да са настроени, за да узрее светът за появата на Месия – Избавителя. Народите в Близкия и изток, а и Европа били под обединението на едно управление – на Рим. Един език бе признат за официален и се говореше навсякъде. Евреите където и да бяха разпръснати по всички земи, се събираха в за годишните празници в Ерусалим. При тяхното завръщане по местата си, където живееха, които са желаели са могли да разнасят вестта за обещаното идване на Месия.

На хората им били дотегнали празните басни и показност на езическите системи. Тогава тези езически системи са губили своето влияние над народа. Хората копнеели за истинска религия, задоволяваща сърцето. Но макар че е изглеждало светлината на истината да се е отдръпнала от тях, имало е много хора, които са търсели Божествената светлина, изпълнени със скръб и тревога. Те са били жадни да се запознаят с истинския, живия Бог, и да получат Неговото уверение за тяхната надежда за живот след смъртта.rojdestvo-hristovo-bojieto-obeshtanie-2

Освен еврейският народ по онова време имало е и хора от други нации, които предсказали идването на Божествен учител. Същите тези мъдри човеци били търсачи на истината и затова на тях е бил даден Духът на Боговдъхновението. Боговдъхновената писателка и пророк от църквата на адвентистите г-жа Елън Уайт, пише, че такива учители са се появявали като звезди в небето в мрака един след друг. Техните пророчески думи са запалвали надеждата за явяването на Спасителя и Неговата мисия в сърцата на хиляди в тогавашния езически свят.

С удивление небесните ангели наблюдавали безразличието на народа, призован от Бог да разнесе светлината на свещената истина по света. Еврейският народ по Божия промисъл е бил запазен, за да свидетелства, за раждането на Христос, което ще стане от семето на Авраам и от рода Давидов; но хората не познали колко е близко Неговото идване. В храма всеки ден, сутрин и вечер са принасяли жертва, която е била символ на скъпоценния Божи Агнец; но въпреки това и сред свещениците дори никой не се приготви, за да го посрещнат. Учителите и свещениците на народа не са знаели, че най-великото събитие на всички векове предстои съвсем скоро. Те са повтаряли своите молитви изгубили смисъл, изпълнявали са богослужебните ри­туали, за да ги видят хората, но са се и борили за светска чест и богатство, което им попречило да се приготвят за откровението на Спасителя. В такова безразличие е тънела и Израилевата земя (Северното царство с 10-те племена). Сърцата на хората били изпълнени с егоизъм и светска суета, и не били докоснати от радостта, която е вълнувала цялото Небе. Само малцина са копнеели да срещнат и видят Невидимия. При тях са били изпратени небесни посланици – ангелите.

В такова настроение на народите и в духовен мрак, без надежда за спасение от смъртта, се е родил Спасителят Исус. Сатана се е опитал да попречи на Божия спасителен план, но не е успял и е разбрал, че е победен завинаги. Неговата участ е смърт чрез изгаряне в огненото езеро, за което пише апостол Йоан в книгата Откровение глава 19 стих 20, глава 20 стихове 10, 14 и 15.

В тези стихове се говори за огненото езеро и втората смърт, за което е редно да отбележим, че няма да са вечни, а терминът означаващ, че ще горят за ”вечни векове” е със значение на вечна и безвъзвратна смърт без никаква възможност за връщане към живот. По този въпрос може да се разсъждава повече, този огън ще е за кратко време, защото се казва, че адът и смъртта ще бъдат хвърлени в огненото езеро, от което става ясно, че няма да е вечен огъня. Според Псалом 37 стих 10 той няма да е вечен, но никой не би желал да е там, независимо от това.

rojdestvo-hristovo-bojieto-obeshtanie-3

За нас остава важно да мислим върху Христовата жертва и мисия на земята започнала с Неговото раждане и завършила със смъртта му на кръста, с което Исус изкупи греховете на цялото човечество, за да може всеки, който повярва в Него да получи даром вечния живот в деня на Второто пришествие, когато ще бъде първото възкресение на мъртвите. Тях Исус нарича „спящите в пръстта“, защото за него те само спят, а не са умрели, те спят в гробовете до времето на възкресението, когато Този, в когото им е била надеждата ще Ги възкреси и ще живеят вечно.rojdestvo-hristovo-bojieto-obeshtanie-4

Как се постига това? Чрез четене и изучаване на Библията и като станем приятели с Исус, като Го приемем за личен Спасител и Божий син и вярваме в Него. Едно от ученията на Библията е за вечния живот след смъртта, който обаче всеки повярвал в Исус може да получи не веднага след смъртта, а в деня на Второто пришествие, както казахме, тогава ще бъде първото възкресение – Откровение глава 20 стихове 5 и 6.

Друга важно учение е, че мъртвите не живеят като духове след смъртта и че не може да се общува с тях, това е мерзост пред Бога и грях – съвременният спиритизъм. Към това спада и да не се покланяме на мъртви светии и на техни изображения и идоли. Пише го в книгата Изход глава 20 стихове от 3 до 17, това са 10-те Божи заповеди. В тях пише и за съботния ден, за който е предсказано в Стария завет, че ще бъде променен и забравен. Вместо него се спазва от почти всички християни неделята, която е ден на поклонение на слънцето в древния Рим и в религиите на други езически народи.

citati-ot-bibliyata-za-rajdaneto-na-isus

Тази промяна на двете заповеди за идолопоклонството и за съботата от 10-те Божи заповеди е била предсказана от пророк Данаил преди 2700 години в книгата му глава 7 стих 25. Самите католици признават този акт и това е записано в техния катехизис. Нормално е да възникне въпросът, важно ли е това за съботата и за идолопоклонството и да изучаваме други учения на Библията и необходимо ли е за нашето спасение, за да получим обещания вечен живот? След като светлината по тези въпроси е дадена тя се изисква от нас.

През 19-ти век в САЩ се заражда адвентното движение и техният пророк Елън Уайт пише това, което Бог й е открил за всички нас. Църквата на адвентистите се придържа към тази нова светлина, която е била забравена в миналото и възстановена, а също и към важните вести от Откровение 14-та глава стихове от 6 до 14. Учението за ада и вечния огън е заговор и католическа измислица. Изобщо Бог ни е предупредил да не се покланяме на идоли и да не приемаме по никакъв начин езически учения и тези на Ватикана, в противен случай ще получим белега на звяра.

Въз основа на пророчествата от Библията и от книгите на Елън Уайт, адвентистите предупреждаваха, че католиците и особено техният Орден на йезуитите ще работят за обединение на църквите и за потъпкване на свободата на вярата, на съвестта и на словото и че ще наложат неделни закони за спазване на неделята, което е езическо поклонение на слънцето.

По отношение на Коледа и Рождество Христово, никъде в Библията не пише да се спазват, но ние насочихме своите мисли към събитието и неговото значение за цялото човечество, от което зависи нашето спасение и дали ще получим дара на вечния живот обещан от Бог. Събитията около Рождество Христово и самото то, и жертвата на Исус на кръста и неговият земен живот ни разкриват великата борба за всеки човек в невидимия свят между доброто и злото – между Бог и Сатана.

Рождество Христово – изпълнение на Божието обещание.

Рождество Христово – изпълнение на Божието обещание.

Истинското Рождество Христово е станало някъде през месеците септември и октомври, когато са били есенните празници на евреите. И тъй като те имат своето значение в духовния свят, това би трябвало да бъде по времето на празника Шатроразпъване или на еврейски Сукот. По-подробно сме обяснили за това как се изчислява денят на Рождество Христово с подбрани факти – ТУК, за смъртта –ТУК и още една за съвременните събития – ТУК.

Изгледайте клиповете, които обясняват по-подробно за заговора за ада, за Рождество Христово, за мистичната сфера на смъртта и за белега на звяра.

Рождество Христово – изпълнение на Божието обещание
5 (100%) 1 vote

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *